2013-12-06 10-14-23_0118.jpg
2013-12-06 10-14-54_0119.jpg2013-12-06 10-15-40_0120.jpg
Историко-педагогический журнал, №1, 2011 Историко-педагогический журнал, №2, 2011 Историко-педагогический журнал, №3, 2011
2013-12-06 10-16-16_0121.jpg2013-12-06 10-16-55_0122.jpg2013-12-06 10-18-17_0123.jpg
Историко-педагогический журнал, №1, 2012 Историко-педагогический журнал, №2, 2012 Историко-педагогический журнал, №3, 2012
2013-12-06 10-19-01_0124.jpg2013-12-06 10-19-32_0125.jpg2013-12-06 10-20-22_0126.jpg
Историко-педагогический журнал, №4, 2012 Историко-педагогический журнал, №1, 2013 Историко-педагогический журнал, №2, 2013
2013-12-06 10-20-52_0127.jpg4_2013.jpg1_2014.jpg
Историко-педагогический журнал, №3, 2013Историко-педагогический журнал, №4, 2013Историко-педагогический журнал, №1, 2014
2_2014.jpg3_2014.jpg3_2014.jpg
Историко-педагогический журнал, №2, 2014Историко-педагогический журнал, №3, 2014Историко-педагогический журнал, №4, 2014
Сканирован15-09-28 0944.jpgСканирован15-09-28 0945.jpgфото ИПЖ 3,2015.jpg
Историко-педагогический журнал, №1, 2015Историко-педагогический журнал, №2, 2015Историко-педагогический журнал, №3, 2015
ИПЖ1-20162.jpgИПЖ 2,2016.jpgИПЖ 3,2016.jpg
Историко-педагогический журнал, №1, 2016Историко-педагогический журнал, №2, 2016Историко-педагогический журнал, №3, 2016
ИПЖ 4,2016.jpg ИПЖ 1,2017.jpgОбложка 2,2017.jpg
Историко-педагогический журнал, №4, 2016 Историко-педагогический журнал, №1, 2017 Историко-педагогический журнал, №2, 2017
ИПЖ 3,2017.jpg
ипж_ обложка_4-17.jpg ипж_ обложка_1-18.jpg
Историко-педагогический журнал, №3, 2017Историко-педагогический журнал, №4, 2017 Историко-педагогический журнал, №1, 2018
ипж_ обложка_2-18.jpg ипж_ обложка_3-18.jpg
ипж_4-18_ обложка2.jpg
Историко-педагогический журнал, №2, 2018Историко-педагогический журнал, №3, 2018Историко-педагогический журнал, №4, 2018
ипж_ обложка_1-19 1.jpgипж_ обложка_2-19 1.jpgипж_ обложка_3-19.jpg
Историко-педагогический журнал, №1, 2019Историко-педагогический журнал, №2, 2019Историко-педагогический журнал, №3, 2019
ипж_ обложка_4-19.jpgВыпуск № 1.jpgimgonline-com-ua-Resize-xZqPbXp1rkvxi.jpg
Историко-педагогический журнал, №4, 2019Историко-педагогический журнал, №1, 2022Историко-педагогический журнал, №2, 2022